خیار گلخانه ای درجه 1

قیمت: 8,500 تومان
واحد: کیلوگرم
فروشنده: خورجین ( خورجین )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 24KH