خیار رسمی (بوته ای) درجه 1

قیمت: 9,800 تومان
واحد: کیلوگرم
فروشنده: خورجین ( خورجین )
وضعیت: موجود
دسته‌بندی: میوه
کد محصول: 25KH